Hennie Oude Vrielink over de Gezondheid & Vitaliteitscheck

Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. (OVGM) is na een selectieprocedure door het GF Groothandelsfonds gekozen als uitvoerder van de Gezondheid & Vitaliteitschecks. Aangesloten bedrijven kunnen meedoen en de kosten van werknemers in vaste dienst declareren. De voorwaarden staan op de website van het GF Groothandelsfonds http://www.gfgroothandelsfonds.nl/subsidies/subsidie-health-check.html

Hennie Oude Vrielink, eigenaar en directeur van OVGM geeft hieronder antwoord op een aantal vragen.

Hennie, waarom denk je, is gekozen voor OVGM als uitvoerder van de Gezondheid & Vitaliteitschecks?
‘Onze focus is gericht op medewerkers inzicht geven in hun gezondheid en ze bewust maken van de relatie tussen hun gezondheid en kwaliteit van leven. Bij ons gaat het er om te zorgen dat iedere medewerker genoeg energie heeft om datgene te doen wat hij of zij moet doen of graag wil doen, zowel op het werk als privé.’ De positieve wijze waarop we communiceren, zowel in de voorbereiding van het project, tijdens de testen en in de gesprekken, resulteert in hoge deelname percentages en hoge waarderingen. Onze dienstverlening is er op gericht om de opdrachtgever tijdens het project zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.’
 
Waarom zou je als deelnemer aan een Gezondheid & Vitaliteitscheck meedoen?
De check geeft antwoord op allerlei vragen met betrekking tot je vitaliteit en gezondheid. En geeft een beeld van hoe je er nu voor staat en wat de mogelijke opties zijn om je, indien gewenst, energieker en vitaler te voelen. Verder kun je tijdens de check al je leefstijlvragen stellen, van vragen over voeding, over het verbeteren van je fitheid, tot vragen over hoe je stressgevoelens kunt verminderen, en meer...
 
Wat gebeurt er tijdens een Gezondheid & Vitaliteitscheck?
‘Tijdens de Gezondheid & Vitaliteitscheck voeren de consulenten van OVGM op de werklocatie een aantal medische- en fitheidstesten uit. De resultaten worden besproken in een persoonlijke adviesgesprek. Met een positieve benadering gaan we op zoek naar motivatie en haalbare doelstellingen
 
Wat levert een Gezondheid & Vitaliteitschecks op?
‘De check maakt allereerst de deelnemer bewust van zijn of haar gezondheid en vitaliteit. Het management krijgt door middel van een groepsrapportage inzicht in de resultaten van de totale groep medewerkers. De medewerkers ontvangen een samenvatting van de belangrijkste resultaten. De resultaten in de rapportage zijn niet herleidbaar tot een persoon. Daarmee creëren we een veilige omgeving. Verder geeft een behoeftepeiling inzicht in de wijze waarop het bedrijf aandacht kan besteden aan de gezonde leefstijl. Tot slot is het leuk om te zien dat na de Health Checks de medewerkers enthousiast de eerste stappen zetten naar een gezondere leefstijl. Daarbij kunnen ze gebruik maken van gflife.nl, deze site geeft advies op leefstijlgebied met interessante artikelen, slimme tips, interviews, lekkere recepten en meer.
 
Hennie Oude Vrielink geeft u graag meer informatie over de Gezondheid & Vitaliteitscheck. Bel daarvoor met 074-3494124 of 06-20448839.