Het doel van de GFlife Toolkit - Interview Suzan van Kuppeveld

Suzan van Kuppeveld (GroentenFruit Huis) was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de GFlife toolkit. Hieronder beantwoordt zij een aantal vragen met betrekking tot de ideeën achter GFlife.
 
Suzan, wat was de aanleiding voor de ontwikkeling van de GFlife Toolkit?
'Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid bij de werknemers in de groenten- en fruitsector is een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Met duurzame inzetbaarheid wordt hier het vermogen bedoeld om fit en met vakmanschap en plezier te kunnen werken tot aan het pensioen, op een manier die fysiek en mentaal bij de medewerker past. Veel van de werkzaamheden in de sector zijn fysiek zwaar en vaak wisselend van omstandigheden (koud, warm, vocht). In de commerciële functies kan de werkdruk aardig oplopen. Ook maakt de sector ontwikkelingen door die de nodige energie van werknemers vragen. Zo zijn werkprocessen in de GF-sector steeds vaker 24/7 en verwachten klanten een grote mate van flexibiliteit. Daarnaast hebben werknemers te maken met technologische ontwikkelingen en seizoensgebonden piekbelasting. Ook de toenemende stijging van de gemiddelde leeftijd van werknemers vraagt om meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid.'
 
Hoe groot is de stijging van de gemiddelde leeftijd?
'In 2012 was 26% van de werknemers in de branche tussen de 45 en 54 jaar oud en 11% ouder dan 55 jaar. In twee jaar tijd zijn deze gemiddelden gestegen: in 2014 had 31% een leeftijd tussen de 45 en 54 jaar en 14% was ouder dan 55 jaar. De gemiddelde leeftijd in de sector in 2014 was 44,4 jaar. Ter vergelijking: de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking in Nederland was in 2014 41,9 jaar.'
 
Wat kunnen de lezers vinden op GFlife?
'Deze toolkit omvat allerlei instrumenten die de werknemer en werkgever kunnen ondersteunen bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Op GFlife vind je korte, interessante artikelen met informatie op allerlei leefstijlgebieden. Denk daarbij aan informatie m.b.t.: voeding, bewegen en ontspanning. Onder het item Duurzame inzetbaarheid vind je werkgerelateerde informatie en linkjes naar belangrijke websites. Verder is er wekelijks een nieuw recept en een leefstijl, voeding of beweegtip.'
 
Wie zijn de initiatiefnemers?
'GFlife is een initiatief van FNV, CNV Vakmensen, RMU en GroentenFruit Huis. Deze sociale partners hebben het initiatief genomen om dit digitale portal te ontwikkelen. Sociale partners in de sector Groothandel in Groenten en Fruit sluiten de arbeidsvoorwaarden cao af en zijn binnen het GF-Groothandelsfonds actief om opleiding, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector te bevorderen.'
 
Wat zijn de verwachtingen?
​'We hopen dat de Toolkit een bijdrage kan leveren bij het bereiken van ieders eigen doelstellingen op het gebied van de eigen duurzame inzetbaarheid. Ik wens iedereen er veel leesplezier bij!'