Interview Marcel Hillaert - Directeur Miedema-AGF - Voorkomen is beter dan genezen

Wat was de motivatie om mee te doen?
‘Via een nieuwsbrief van het GF Groothandelsfonds las ik over de Health Check. Dat wekte mijn aandacht, omdat ik zelf ook veel waarde hecht aan mijn gezondheid. In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport en voel me daardoor vitaler. Dat probeer ik wel over te brengen.’

Hoe ging het in zijn werk?
‘Ik heb ons inschreven via het adres in de nieuwsbrief bij Suzan van Kuppeveld van het GroentenFruit Huis. Zo zijn we in contact gekomen met Oude Vrielink Gezondheidsmanagement. Zij zijn bij mij langs geweest en hebben uitgelegd hoe zij te werk gaan. Omdat wij een 24-uurs bedrijf zijn, is het moeilijk de hele groep bij elkaar te brengen. Daarom hebben wij folders en posters over de Health Check gekregen en deze verspreid en opgehangen in ons gebouw. Daarnaast heb ik iedereen persoonlijk een brief gestuurd, dat je mee kon doen aan de Health Check. Iedereen die zich had aangemeld, hebben we ingedeeld voor een individuele Health Check. Eén voor één werd men opgeroepen en gemeten onder werktijd. Dat duurde per medewerker ongeveer 90 minuten.’

Deed al het personeel mee?
‘Wij hebben ongeveer tweeënveertig vaste mede¬werkers en daarnaast nog uitzendkrachten. Van de vaste medewerkers heeft 76% meegedaan aan de Health Check.’

Wat levert de vitaliteitscheck in de praktijk op?
‘Wij zitten nog in het proces en krijgen nog de analyse, maar de werknemers waren enthousiast over de positieve benadering en het project. In de wandelgangen hoor je hoe men er nu mee bezig is. Er is tussen een aantal medewerkers zelfs voor de grap een onderlinge competitie over wie er gezonder is.’

Zou u de Health Check andere AGF-groothandel bedrijven aanraden?
‘Jazeker. Als bedrijf ben je gebaat bij gezonde werknemers. Hoe gezonder de mensen zijn, hoe beter de prestaties. En voorkomen is beter dan genezen.’