Nieuwsbrief

 

 

 

Door het activeren van een zogenaamde RSS-feed ontvangt u elk nieuw artikel in de vorm van een e-mail.

Wat ervoor nodig is, is een RSS reader, bijvoorbeeld Outlook. Of op een Apple computer/ipad de Safari browser, of het OSX e-mail programma. Of download een app.

Maakt u gebruik van Outlook? Vul dan de naam van de RSS-feed in bij Accountinstellingen > RSS-feeds> Nieuw> Vul bij locatie in: http://gflife.nl/rss.xml >kies Toevoegen en > Sluiten

En in het volgende scherm >OK en > Sluiten.

Vervolgens ziet u in de map RSS-feeds de laatste 10 artikelen binnenkomen. En daarna wekelijks de nieuw gepubliceerde artikelen.