Verminder stress... Met een scenario!

Met een scenario kun je een kijkje in de toekomst nemen. Daarmee kun je onzekerheden bij een overleg of project wegnemen. Met een scenario vergroot je je zelfvertrouwen en effectiviteit. Vragen die je in je scenario kunt beantwoorden zijn onder andere:

  • Wat is het doel.
  • Wat is de tijdspanne.
  • Waar moet je rekening mee houden.
  • Wie moet je overtuigen.
  • Welke argumenten kunnen op tafel komen.
  • Wat gebeurt er als…
  • Bedenk vooraf tegenargumenten en oplossingen.

 Werkwijze:

  • Zet het scenario op papier.
  • Pas het gedurende het denkproces aan.
  • Bespreek de oplossingen met een vertrouwenspersoon en pas ze waar nodig nogmaals aan.

 Succes!