Ontziebepalingen

Ontziebepalingen cao Groothandel in Groenten en Fruit
 
De cao groothandel in groenten en fruit bevat een aantal bepalingen die de oudere werknemer ontzien. Op deze pagina een samenvatting van deze bepalingen.
 
Overwerk - artikel 15 lid 3a
De werknemer van 50 jaar of ouder kan door de werkgever niet verplicht worden tot het verrichten van overwerk.
 
Vakantieduur – artikel 23
De werknemer die bij aanvang van het (door werkgever vastgestelde) vakantiejaar kalenderjaar onderstaande leeftijd of aantal dienstjaren heeft bereikt, krijgt, uitgaande van een voltijds arbeidsovereenkomst, een verlenging van de in lid 2 vastgestelde bovenwettelijke vakantie met:
  • 7,6 uur (zijnde één dag) extra vakantie voor werknemers van 50 jaar en ouder of bij 15 onafgebroken dienstjaren bij dezelfde werkgever of;
  • 15,2 uur (zijnde twee dagen) extra vakantie voor werknemers met 25 onafgebroken dienstjaren bij dezelfde werkgever of;
  • 22,8 uur (zijnde drie dagen) extra vakantie voor werknemers van 55 jaar en ouder of met 40 onafgebroken dienstjaren bij dezelfde werkgever of;
  • 38 uur (zijnde vijf dagen) extra vakantie voor werknemers van 60 jaar of;
  • 53,2 uur (zijnde zeven dagen) extra vakantie voor werknemers van 61 jaar en ouder.
 
Bijwonen cursussen in aanloop naar pensioen – artikel 27 lid 2
De werkgever stelt de werknemer in het laatste jaar voor zijn pensionering in de gelegenheid in totaal 5 dagen extra verlof met behoud van loon op te nemen voor het bijwonen van cursussen, ter voorbereiding op de aanstaande pensionering.